Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals

POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La Política de Prevenció de Riscos Laborals d’ERGRANSA, S.A. es basa en què la vida, la integritat física i la salut dels treballadors són drets la protecció dels quals ha de ser una constant, atès que són el principal actiu i l’element més important de la nostra Empresa.

Per tant, ERGRANSA, S.A.té la ferma voluntat d’aplicar els principis següents:

  • La Direcció d’ERGRANSA, S.A. dóna el seu suport total i la seva voluntat per desenvolupar una prevenció eficaç en matèria de riscos laborals.
  • S’assumeix un paper social obert i integrat d’autèntica defensa i de promoció de la Salut Laboral. S’anima expressament els membres d’aquesta empresa a involucrar-se i a participar en la Prevenció de Riscos Laborals, en l’establiment de les normes i a fer que es compleixin.
  • Assegurar la participació i la informació de tots els treballadors, així com el dret que tenen a ser consultats per tal d’anar aconseguint la millora continuada del Sistema de Gestió.
  • Evitar els riscos professionals eliminant-los des de l’origen, minimitzant-los, si no és possible, i procurant advertir i protegir els treballadors de les seves conseqüències, en últim cas.
  • La Formació és un element bàsic en la Prevenció de Riscos Laborals.
  • Mantenir al dia els procediments i les normes de treball i exigir-ne el compliment.
  • Vetllar i adoptar les mesures necessàries per protegir la salut de tots els nostres treballadors.
  • Integrar els nostres proveïdors en la nostra Política de Prevenció de Riscos Laborals.

En conseqüència, LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS serà objectiu permanent i fonamental per a tot el personal, mitjançant l’adopció de les mesures que siguin necessàries per a la protecció de la Seguretat i la Salut dels treballadors.

“LA IMPLICACIÓ DE TOTS ÉS IMPRESCINDIBLE PER APLICAR AMB ÈXIT LA PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS”

Certificat Nº : 276320-2018-AHSO-IBE-ENAC