Sistema de Gestió Mediambiental

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL
 • A ERGRANSA, S.A ens comprometem a una millora contínua de les actuacions mediambientals en les nostres operacions. Aquesta és una prioritat permanent que esperem assolir mitjançant la implantació i el manteniment d’un sistema de gestió mediambientals basat en la norma ISO-EN-UNE 14001 i el Reglament EMAS.
 • Apliquem principis i pràctiques de gestió mediambiental per dur a terme els nostres compromisos, establim anualment objectius i fites i controlem els nostres progressos a partir del compliment d’aquests i de la política mediambiental.
 • Ens esforcem a prevenir, sempre que sigui possible, la contaminació associada a les notres activitats, a partir de la revisió periòdica dels aspectes i els impactes mediambientals directes i indirectes de la nostra activitat en condicions normals, anormals i en situació d’emergència.
 • Potenciem, de forma gradual, la separació i la correcta gestió dels residus, establint un control, assignant responsabilitats i acordant amb les empreses subcontractades les mesures que s’han de prendre en cada cas.
 • Seguim mantenint la nostra disponibilitat i la bona manera de fer per aconseguir la millor solució possible, pel que fa a les emissions atmosfèriques més problemàtiques, així, apliquem les mesures pertinents i facilitem la informació necessària a les autoritats competents.
 • Complim les exigències de la legislació existent en matèria de mediambient, mitjançant la implantació de les mesures necessàries. En els casos en què no hi ha legislació aplicable a la zona portuària, ERGRANSA, S.A., si ho considera oportú, utilitza legislació de referència i s’hi adequa.
 • Difonem aquesta política mediambiental als nostres treballadors, proveïdors, clients i altres parts interessades.
 • Ens comprometem a complir i mantenir al dia el Pla d’Emergència Mediambiental per a les nostres activitats.
 • Posem en pràctica el procediment desenvolupat al SGMA que permet detectar i esmenar les necessitats de formació i sensibilització mediambiental.
 • En l’elaboració i el compliment d’aquesta política mediambiental, tenim sempre presents els principis establerts en la política de qualitat de la nostra empresa.
 • Ens comprometem a elaborar anualment una Declaració Ambiental, document públic que mostra l’evolució de la gestió mediambiental de la nostra empresa i el nostre compromís amb el mediambient.
  Certificat Nº : ES-CAT-000201   Certificat Nº : 276322-2018-AHSO-IBE-ENAC Declaració Mediambiental (Archivo PDF)