HISTÒRIC DE LES TONES DESCARREGADES EN LA INSTAL·LACIÓ