SERVEIS ESPECIALS

En ERGRANSA el nostre objectiu és oferir una gestió integral tant a l'importador com al receptor final de la mercaderia. Per això oferim la possibilitat de servei permanent i continuat, refrigeració i/o aireig de la mercaderia, tractament i/o fumigació dels productes. La infrastructura tècnica i informàtica, complementada amb el sistema de millora continua en la gestió dels serveis, garantitzen la traçabilitat i/o identitat preservada de les mercaderies que es manipulen.

  • Gestió integral a l'importador
  • Gestió integral al Receptor Final
  • Aireig i refrigeració de la mercadería
  • Servei permanent i continuat
  • Lloguer de magatzems
  • Fumigació i tractament de la mercaderia
  • Traçabilitat de partides
  • Identitat preservada