DESCÀRREGA PNEUMÀTICA

Infraestructura de descarga en la Terminal 4 descargadoras neumáticas amb capacitat nominal de 200 tn./h. c.u
1 descarregadora pneumática amb capacitat nominal de 400 tn./h.
Rendiment 18.000/22.000 tn/dia (mitjana aprox. s/producte i vaixell)
Control Mediambiental Filtres de mànegues d'alt rendiment