CONTROL INFORMÀTIC

Control en temps real (ON-LINE)
Control informatitzat de transaccions
Control d'estoc
Control d'entrega de mercaderia
Control duaner
Tractament personalizat del client
Aplicació informàtica propia