DESCÀRREGA/CÀRREGA CAMIONS

Capacitat de càrrega/descàrrega de camions Recepción/Entrega
Rendiment càrrega camió sitja vertical Aprox. per dia: 6/8.000 ton
Rendiment càrrega camió sitja horitzontal (magatzem) Aprox. per dia: 2.000 ton
Rendiment descàrrega camió sitja vertical Aprox. per dia: 5.000 ton
Rendiment descàrrega camió sitja horitzontal (magatzem) Aprox. per dia: 5.000 ton