DESCÀRREGA/CÀRREGA CONVENCIONAL

Infraestructura en la càrrega/descàrrega convencional Grues mòbils de 500 tn/h de capacitat
Rendiment mitjà aprox. per dia 10.000/14.000 (segons vaixell i producte)
Longitud Moll (grues 16 t) 200 mts
Longitud Moll (grues 12 t) 100 mts
Calat 39 peus (11,9 m)
Utillatge propi Pales carregadores, tremuges especials, etc.